Urennorm op de schop

Sinds de invoering van de 1040 urennorm in 2006 is er veel ontevredenheid bij leraren en leerlingen dat zich onder andere uitte in stakingen. Na ruim 7 jaar gesteggel is hier een einde aan gekomen in het onlangs gesloten onderwijsakkoord. De norm is teruggebracht naar 1000 uur, de VO-raad is enorm opgelucht.

Ophokuren

De extra 40 was zeer omstreden volgens de scholieren. Zij noemden het ‘ophokuren’: uren die wel meetellen maar waarin geen les gegeven wordt. Het LAKS (landelijk aktie komitee scholieren) is destijds zelfs een petitie begonnen. Inmiddels wil de tweede kamer en Staatsecretaris Dekker zelf ook graag af van de huidige ingewikkelde regels.

Opvallend

De tendens van de afgelopen jaren, meer lesuren betekent betere kwaliteit onderwijs, is weer achterhaald. De kwantiteit is niet bepalend, maar de kwaliteit van het lesgeven wel. Zo staan één op de vijf leerkrachten op middelbare scholen onbevoegd voor de klas. En dat moet beter. Opvallend is dat in Finland, die behoort tot de top 5 van best presterende onderwijssystemen ter wereld, scholieren veel minder uren doorbrengen in de schoolbanken (bijna een derde lager).