Onderwijsconcepten 21e eeuw

ipad_op_school

iPad steeds vaker op school

Het zijn roerige tijden voor het onderwijs. Er worden nieuwe inzichten ontwikkeld en de vraag naar 21st century skills neemt toe. Tijden veranderden en daar wordt handig op ingespeeld. Nieuwe onderwijsconcepten zijn geboren. We nemen twee opvallende concepten onder de loep:

1. De iPadschool (O4NT)

De eerste iPad scholen, ook wel bekend als de Steve Jobs scholen, zijn gestart in het schooljaar 2013-2014. Dit initiatief van Maurice de Hond heeft tot doel om kinderen vaardigheden te laten ontwikkelen die ze in hun latere leven nodig hebben. “Om te kunnen functioneren in de wereld van morgen, worden de (digitale) mogelijkheden van vandaag ten volle ingezet,” aldus de Hond. De school bestaat uit een fysiek component (het gebouw) en een virtueel component. De school is het hele jaar open van 07.30 tot 18.30 en 50 weken per jaar. Het virtuele gedeelte is altijd open en overal bereikbaar. De leerkracht heeft een coachende rol. De leerling volgt een gepersonaliseerde leerweg uitgaande van eigen interesses en mogelijkheden.

2. De democratische school

Binnen dit concept, dat grotendeels ideeën bevat van de Britse filosoof John Locke (1632-1704), vindt leren plaats via intrinsieke motivatie. Motivatie die ontstaat vanuit een behoefte tot zelfontplooiing en de interesses van de leerling. De gedachte hierachter is dat de leerling meer plezier zal hebben in het leren en dit beter zal gaan. Geheel in sociocratische traditie worden kinderen en volwassenen gelijkwaardig gezien en worden beslissingen op democratische wijze genomen. De leerlingen hebben zelf veel invloed op het onderwijs dat ze volgen en de wijze waarop ze het volgen. De meeste democratische scholen hebben geen verplicht lesrooster, vaste lokalen of activiteiten.

Met hun didactische methode zetten democratische scholen in op het ontwikkelen van zogeheten ‘21st century skills’. Denk hierbij aan vaardigheden als verantwoordelijkheid, socialiteit, flexibiliteit en creativiteit. Eigenschappen die zij van belang achten voor actieve burgers van een moderne democratische samenleving.

Lees hieronder de 21st Century Skills in het Onderwijs