Leraren van het jaar 2014

Ieder jaar organiseert de Onderwijscoöperatie de verkiezing Leraar van het Jaar. Het doel hiervan is de kwaliteiten van leraren zichtbaar en bespreekbaar te maken en het beroep op een positieve manier in beeld te brengen.

lvjWinnaars

De winnaars van 2014 zijn bekend gemaakt door staatsecretaris Dekker en zijn: Femke Cools van de Montessorischool in Nijmegen, Joke Lorist-Klappe van het Onderwijscentrum De Twijn in Zwolle, Jasper Rijpma van het Hyperion Lyceum in Amsterdam en Marloes van der Meer van het ROC Midden Nederland in Utrecht. Leerlingen en leerlingen nomineren jaarlijks leraren voor de titel. Na een jury-ronde bleven er 37 over. 10 voor het basisonderwijs, 10 voor het voortgezet onderwijs, 8 voor het middelbaar beroepsonderwijs en 9 voor het speciaal onderwijs.

Specialisten

De winnende leraren van dit jaar hebben allemaal hun eigen specialisme.  Femke Cools van het Montessori ziet de jury als een echte leraar van nu die continue op zoek is naar nieuwe manieren om kinderen te inspireren en hun talenten tot uiting te laten komen. Joke Lorist-Klappe werkt in het speciaal onderwijs wordt vooral geprezen voor haar passie om meer specialisatie en kenniswisseling tussen speciaal en regulier onderwijs. Dit om de stap van speciaal naar regulier onderwijs beter te laten verlopen. Uit het juryrapport van Jasper Rijpma, leraar op het voortgezet onderwijs blijkt dat men zeer te spreken is over zijn werkwijze waarbij hij structuur en vrijheid zo goed mogelijk gecombineerd wordt. Uit de genomineerden van het middelbaar beroeps onderwijs is Marloes van der meer tot Leraar van het Jaar 2014 gekozen omdat ze volgens de jury op een onderscheidende opvallende manier inspeelt op de belevingswereld van studenten. Het individu staat bij haar centraal en ze gaat ervan uit dat leerlingen altijd meer kunnen dan dat ze zelf denken.

Ambassadeur

De winnaars zijn een jaar lang ambassadeur van hun beroepsgroep. Ze treden op als vertegenwoordiger van hun vak en nemen die rol ook op zich tijdens optredens in de media of het geven van presentaties. De titel mogen ze beschouwen als een bekroning van hun vakmanschap. Ze moeten hun omgeving kunnen overtuigen van hun kwaliteiten en anderen inspireren.