Invoering diagnostische toets VO onzeker

sander-dekker

Staatssecretaris Sander Dekker

Juni 2013 komt Staatssecretaris Sander Dekker met een wetsvoorstel om vanaf het schooljaar 2015-2016 een tussentijdse toets in te voeren voor scholieren in het voortgezet onderwijs. De diagnostische toets in de vakken Engels, Nederlands en Wiskunde zou aan het eind van de onderbouw moeten worden afgenomen.

Hulpmiddel voor scholen

Het is de bedoeling dat de diagnostische toets digitaal wordt afgenomen aan het eind van het tweede jaar VMBO en aan het eind van het derde jaar HAVO-VWO. De toets is gebaseerd op landelijk vastgestelde tussendoelen en wordt afgestemd op het niveau van de leerling. De toets is bedoeld als hulpmiddel voor scholen om meer inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van elke leerling. Ligt de leerling op koers voor het eindexamen, spelen er nog bepaalde problemen of moet de leerling meer uitgedaagd worden? Het is niet de bedoeling dat scholen afgerekend worden op de resultaten van de toets.

Talent benutten

Het wetsvoorstel dat naar de tweede kamer is gestuurd bouwt voort op eerdere maatregelen om de onderwijskwaliteit in Nederland te verhogen. Staatssecretaris Dekker schrijft op 2 september 2013 in een kamerbrief dat toptalenten meer aandacht en uitdaging verdienen. Hij schrijft: “De hoogvliegers in Nederland doen het veel minder goed dan hun leeftijdsgenoten in de landen om ons heen.”

Download-Button

 

 (kamerbrief)Bezwaren

Vooralsnog is de tweede kamer kritisch op de invoering van de tussentijdse toets en uit een verslag blijkt dat ze een aantal bezwaren met de VO-Raad deelt. Zo vinden ze beide dat scholen zelf de keuze moeten kunnen maken voor een diagnostische toets en eigenaar moeten blijven van de kwaliteitsslag, die eventueel na afname van de toets, gemaakt moet worden. Een ander bezwaar is de verplichte deelname aan internationale onderzoeken.

Het wetsvoorstel moet nog mondeling in de tweede kamer worden behandeld.