Goed onderwijs is de sleutel

“Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan volgende generaties.” UNICEF

Feiten op een rijtje

Logo dev10Elk kind, waar ook ter wereld, heeft recht op onderwijs. UNICEF zet zich in voor toegankelijk en goed onderwijs voor elk kind. Wereldwijd staan 89% van de kinderen ingeschreven op school. Toch gaan nog zo’n 57 miljoen kinderen helemaal niet naar school (53% hiervan is een meisje). En van de 650 miljoen kinderen die wel gaan, is voor 250 miljoen kinderen het onderwijs zo slecht dat zij niet leren lezen en schrijven. Dat is 40% van alle schoolgaande kinderen!

Milleniumdoelen

In het jaar 2000 hebben alle VN-lidstaten afgesproken om wereldwijd problemen als armoede, onderwijs en gezondheid aan te pakken en vóór 2015 op die gebieden vooruitgang te boeken. Dit is vastgelegd in 8 concrete doelstellingen: de milleniumdoelen, beter bekend als de Millennium Development Goals (MDG’s).

De onderwerpen van de doelen zijn niet nieuw, maar het is wel voor het eerst dat daar afspraken over gemaakt zijn die concreet en meetbaar zijn. Zo kan tussentijds druk uitgeoefend worden op zowel rijke, als arme landen om hun inspanningen te vergroten.

Onderwijs en gelijkheid van meisjes en jongens is een van de vijf focusgebieden van UNICEF en draagt bij aan Millenniumdoel 2 (basisonderwijs voor alle kinderen) en Milllenniumdoel 3 (het bevorderen van seksegelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen).

button-ja-ik-doe-mee