Aantal voortijdige schoolverlaters daalt flink

Steeds meer jongeren in het voortgezet en middelbaar onderwijs komen van school met een diploma op zak. Het aantal dat voortijdig van school ging daalde maar liefst met 1970 ten opzichte van 2014.

Trend

De laatste 12 jaar heeft zich een positieve trend laten zien in de daling van het aantal voortijdige schoolverlaters. In het schooljaar 2001-2002 verlieten nog zo’n 71.000 jongeren zonder diploma hun school. Nu, twaalf jaar later is dit aantal gedaald naar bijna 26.000. Dat is toch een percentage van 60%. Dit betekent dat ook bijna de kabinetsdoelstelling van 25.000 voortijdig schoolverlaters in 2016 haalbaar lijkt.

daling

Betere start

Minister Bussemaker is positief over de cijfers en benadrukt dat het niet alleen voor de jongeren een betere start is als ze de arbeidsmarkt betreden, maar ook voor de samenleving als geheel. Bussemaker wil dat scholen en gemeenten meer aandacht gaan besteden aan probleemjongeren om ze op het juiste spoor te houden, zodat zij ook een diploma kunnen gaan behalen.

Kwalificatieplicht

Wat veel jongeren waarschijnlijk niet weten is dat tot hun achttiende levensjaar een kwalificatieplicht hebben. Een diploma van de havo, vwo, mbo2 of hoger wordt ook wel een startkwalificatie genoemd, wat jongeren goede kansen biedt op het moment dat zij de arbeidsmarkt willen betreden. En tot je achttiende moet je onderwijs volgen tot je een diploma hebt behaald.